Kalite Politikamız

  • • Ürünlerimizi yüksek kalitede, optimum verimlilikle üretmektir.
  • • Müşterilerimizin her ihtiyacına cevap veren bir yaklaşımla üretim yapmak.
  • • Teknolojiyi en yüksek seviyede kullanarak üretim yöntemlerini geliştirmek.
  • • Kendini sürekli yenileyen nitelikli bir insan kaynağına sahip olmak.
  • • Vizyon ve misyonumuza uygun kurumsal adımlar atmak.
  • • Çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir üretim prensibiyle hareket etmek.
  • • Üretimden son tüketiciye kadar kalite yönetim sistemini uygulamak.
  • • Sürdürülebilir iş geliştirme süreçlerini etkin şekilde uygulamak.
  • • Sektörüne yön veren ve sektörünü geliştiren bir vizyonla hareket etmek.
  • • İç ve dış pazarda rekabet gücü yüksek bir firma olmak.